DEMAR GROUP

O firme

DeMar Group je stavebná spoločnosť so sídlom na Slovensku, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách Európskej únie ako napr.: v Nemecku, Holandsku, Belgicku a Rakúsku.

O projekte

Firme DeMar Group s.r.o. sme sa postaralí o vizuálnu identitu firmy.