RICHARD BLECHA

tlačové materiály

Pripravovali sme volebné prospekty pre pána Riacharda Blechu. Navrhovali sme jeho volebný program a postarali sme sa aj o grafické spracovanie materiálov na prezentáciu.