Kilometer

O firme

ČESMAD SLOVAKIA – združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky.

O projekte

Firme ČESMAD SLOVAKIA sme sa postarali hlavne o grafické spracovanie časopisu. Časopis Kilometer sa graficky zalamoval každý mesiac.