ČESMAD SLOVAKIA

tlačové materiály

Grafické práce pre ČESMAD SLOVAKIA a mesačné spracovanie časopisu KILOMETER.